Zadaniem systemu kontroli dostępu jest ograniczanie dostępu do wydzielonego terenu lub obiektu osobom nieupoważnionym do tekigo przejscia. System moze pełnić również rolę systemu Rejestracji Czasu Pracy (zwanym dalej Rcp)

Pracownicy wchodzący lub wyjeżdżający na teren obiektu podlegają kontroli dostępu w momencie przejścia przez jedną z brom z kołowrotkami, jedną z furtek lub szlabanów z czytnikami kontroli dostępu. Kołowrotek, brama lub szlaban uruchamiają się po dokonaniu poprawnej identyfikacji karty zbliżeniowej każdego pracownika. Stąd też każdy pracownik powinien posiadać swoją osobistą unikalną kartę zbliżeniową lub inne medium identyfikacji.

Każdorazowe wejście lub wyjście z terenu zakładu jest rejestrowane przez System Kontroli Dostępu w formie zapisu w bazie danych informacji na temat: osoby dokonującej wejścia lub wyjścia, czasu wejścia lub wyjścia kod identyfikacyjny kołowrotka lub bramy (czytnika) rejestrującego wejście lub wyjście kierunek (wejście/wyjscie)

Urzadzeniami kontrulujacymi wejscia sa dwa rodzaje czytnikow - przeznaczonych do rejestracji czasu pracy oraz sprawiających podstawowa fukcje kontroli dostępu. Ich konfiguracja odbywa sie w prgoramie Edostep

Kołowrotek, brama lub szlaan uruchamiaja sie tylko w momencie dokonania poprawnej identyfikacji karty zbliżeniowej każdego z pracowników. Kołowrotki lub furki powinny posiadać odpowiednie rygle uniemożliwiające wejście lub wyjście pracowników lub osoób zewnętrznych bez dokonania poprawnej identyfikacji karty zblizeniowej

Poprawna identyfikacja pracownika jest mozliwa tylko w wypadku zarejestrowania go w systemie i zalozenia mu kartoteki osobowej, powiazanej ze zdjeciem i identyfikatorem
Opis funkcjonalności.